top of page

Body Parts

 

 • Abdomen, Belly = ira booga, warna

 • Ancle = bardla

 • Arm = goongga

 • Back, Spine, Ridge = nada

 • Big belly, Gormandizer = warna wadla

 • Bosom = yoolgara

 • Bowels = mooldyooroo

 • Brain = gagabibi

 • Breast, Chest = moona

 • Breath, Steam = booga

 • Catamenia = wari gardindya

 • Coverlet of the male pubes = malbirinya

 • Coverlet over the male pubes = ngoolda

 • Cheek = ngoolgoo, ngoordoo

 • Elbow = koornoonoo, marngoo

 • Eye = mina,miala

 • Eyebrow = bigoo

 • Eyelashes = yarnbinya

 • Eyelid = mina yarnbi

 • Face = ngari

 • Female breast, Milk = ngama

 • Female sex = waga

 • Finger nail, Claw = biri

 • Finger nails = marabiri

 • Fleshy part of the abdomen = ngadlooroo

 • Foot = idna

 • Forefinger = mara wilooroo

 • Forehead = ngana

 • Fur, Hair = boodi, goorni

 • Hair = mara,ngooroo,boodi

 • Hair(large head of) = wambara

 • Hair about the genitals = ngarda boodi

 • Hair of the head = gagaboodi

 • Hair on the human body = googoo

 • Hairside of a skin = boodingari

 • Hamstring = idlya

 • Having sore eyes = mina goordoo

 • Head = gaga

 • Heel = idnawardnoo, wardnoo

 • Knee = mamba, boora

 • Kneecap = badila

 • Knee joint,hough = ngooloo

 • Knee-pan = balgoo

 • Left hand = yanggoo

 • Leg, Shin = wida

 • Lip = nimi

 • Little finger = marababa

 • Kneecap = badila

 • Knee joint,hough = ngooloo

 • Knee-pan = balgoo

 • Mouth = ya

 • Muscle, Sinew, Vein = ildya

 • Nape, Neck = noorni

 • Palm or hollow of the hand = marangali

 • Part of the abdomen = idli, niri

 • Penis = wari

 • Place of infants on the backs of their mothers = madli

 • Pulse = boolda

 • Pulse beating is = boolda wabiridaoo

 • Shank, Ham, the upper leg = ngaloo

 • Shank, Thigh = gandi

 • Shin, Leg = warna moondalya

 • Shoulder = moongoongoo,wiri

 • Shoulder blade = bindya

 • Shoulder bone = bindyagagoo

 • Skin, Hide = yalga

 • Skin, Peel = gadlidi

 • Stomach kudna = nganggala

 • Throat = yoorloo, yoorni

 • Thumb = marangaugala

 • Tongue = yarli

 • Tooth = ira

 • Upper arm = ngandoo

 • Vertebrae, Back-bone = galdirinya

 • Visage, Face = mangoo

 • Waist, Loin = yoodoo

 • Womb = booda

 • Womb, Lap = ili, yali

Barngarlidi Manoo ‘Speaking Barngarla Together’, Barngarla Aboriginal language reclamation workshop, Port Lincoln Port Lincoln (Galinyala), 19 April 2012

bottom of page